MTS7

Łączenie na 2 sposoby

W prawie spółek aż roi się od językowych pułapek. Łatwo pobłądzić bez rzetelnej orientacji w temacie. Jednym z popularnych błędów merytoryczno-językowych jest określanie każdej fuzji jako merger, podczas gdy fuzje czyli łączenie spółek może odbywać się na co najmniej 2 podstawowe sposoby. Poza tym, ze względu na różnice językowe pomiędzy polskim a angielskim, spora część polskich prawników używa błędnych konstrukcji przy opisywaniu mechanizmów fuzji po angielsku. Zobacz jak powinno być poprawnie.

 

W prawie polskim

Zgodnie z treścią art. 492 ksh połączenia spółek mogą być dokonane przez:

 

  1. przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie), lub

  2. zawiązanie spółki kapitałowej, na którą przechodzi majątek wszystkich łączących się spółek za udziały lub akcje nowej spółki (łączenie się przez zawiązanie nowej spółki).

 

W common law

Te dwa rodzaje fuzji są analogicznie rozróżniane w common law. Zwróć uwagę na poprawny opis tych sytuacji w legal English:

 

1. łączenie się przez przejęcie (A+B=>A): 

merger of B into A

 

2. łączenie się przez zawiązanie nowej spółki (A+B=>C): 

consolidation of A and B into C

 

Całego pakietu translacyjnych rozwiązań z zakresu prawa spółek możesz nauczyć się na kursie Terminology & Communication Skills (TCS).

 

Maciej T. Sawicki

dyrektor szkoły SAWICKI LLB

radca prawny (Warszawa)

solicitor (Sydney)

 

Podobała Ci się ta publikacja? Udostępnij ją znajomym:

 

 

Kurs Legal English

Oferujemy profesjonalne szkolenia, na których nauczysz się znacznie więcej:

 

Legal English zapisy na kurs