Skip to main content

Partnerzy szkoły SAWICKI LLB

OIRP Szkolenia
KDZ Adwokatura

Szkolenia Legal English jako doskonalenie zawodowe

Od 2005 roku Okręgowa Izba Radców Prawnych i Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie wspierają kursy szkoły SAWICKI LLB z racji ukierunkowania na doskonalenie zawodowe członków samorządów prawniczych reprezentowanych przez te organy.

Szkoła SAWICKI LLB oferuje rabaty cenowe dla członków tych samorządów zawodowych.

Realizacja obowiązku doskonalenia zawodowego OIRP i ORA

Szkolenia "Angielski dla polskich prawników" honorowane są jako forma realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego radców prawnych i adwokatów.

Na życzenie wystawiamy zaświadczenia potrzebne radcom prawnym i adwokatom do udokumentowania wypełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego zgodnie z aktualnymi wymogami określonymi przez samorządy prawnicze obu grup zawodowych.

ELSA
WPiA UW

ELSA (European Law Students Association)

Szkoła SAWICKI LLB od 2006 roku współpracuje z Europejskim Stowarzyszeniem Studentów Prawa ELSA. Założona w Wiedniu w 1981 roku i działająca obecnie w 40 krajach, ELSA jest największą na świecie organizacją zrzeszającą studentów prawa i młodych prawników. W Polsce ELSA działa na 15 Wydziałach Prawa i Administracji, zrzeszając około 800 studentów.

Samorząd Studentów WPiA Uniwersytetu Warszawskiego

Szkoła SAWICKI LLB od 2006 roku współpracuje z Samorządem Studentów Wydziału Prawa i Administracji UW.

Wspieramy rozwój młodych prawniczych talentów. Nasza szkoła od wielu lat jest w gronie sponsorów nagród różnych konkursów krasomówczych, ostatnio rozgrywanych jako UW MOOT. 

Toles-legal

TOLES Legal & Global Legal English

W zakresie anglo-amerykańskiego języka prawniczego od 2005 roku szkoła SAWICKI LLB jest centrum akredytowanym przez Global Legal English - twórców egzaminu TOLES.

Zaproszenie SAWICKI-LLB

Zaproszenie do współpracy

Chętnie nawiążemy współpracę z organizacjami, instytucjami oraz osobami zainteresowanymi prawniczą edukacją językową. W szczególności zapraszamy do współpracy prawników i lektorów języka angielskiego, którzy chcieliby przekazywać innym swoje doświadczenie i umiejętności z zakresu lingwistyki prawniczej.