Skip to main content

Zespół wykładowców

Prawnicy i Metodycy-Lingwiści

Być może zastanawiasz się kto lepiej nauczyłby Cię języka prawniczego: prawnik czy lingwista?
Legal English wymaga specjalistycznej wiedzy zarówno z zakresu prawa porównawczego jak i lingwistyki.

Dlatego szkoła SAWICKI LLB jako pierwsza w Polsce szkoła Legal English wprowadziła system dwumodułowy czyli profesjonalną specjalizację wykładowców. Dzięki temu masz pewność, że będziesz się uczyć bez żadnych kompromisów w zakresie kompentencji kadry szkoleniowej.

2-module-system
2-module-system

Dwumodułowy system nauki Legal English:

 • radca prawny lub adwokat w module T (Terminology) w praktyczny sposób zapozna Cię z niuansami profesjonalnego przekładu prawniczego, a
 • metodyk-lingwista w module K (Communication skills) skutecznie nauczy Cię jak udoskonalić ustne i pisemne komunikowanie się z anglojęzycznymi klientami.
Nasz dwumodułowy system nauki Legal English gwarantuje, że każdy z Twoich prawno-językowych problemów zostanie rozwiązany przez eksperta w danej dziedzinie.

Przekonaj się jak szerokim doświadczeniem dysponuje zespół wykładowców szkoły SAWICKI LLB:

 • mec. Maciej T. Sawicki

  mec. Maciej T. Sawicki

  Dyrektor szkoły
  • radca prawny (Warszawa)
  • solicitor (Sydney)

  Założyciel i wykładowca szkoły SAWICKI LLB oraz pomysłodawca szkoleń "Angielski dla polskich prawników". Autor szeregu publikacji poświęconych problematyce przekładu prawniczego, w tym angielsko-polskiego indeksu do podręcznika International Legal English (wyd. Cambridge University Press).

  Posiada podwójne polskie i australijskie obywatelstwo. Jest absolwentem dwóch wydziałów prawa: Uniwersytetu New South Wales w Sydney i Uniwersytetu Warszawskiego. Po odbyciu aplikacji w sydneyskim College of Law, w 1995 r. uzyskał tytuł Legal Practitioner of the Supreme Court of New South Wales, który uprawnia go do członkostwa w Law Society of New South Wales, a co za tym idzie - do wykonywania zawodu jako solicitor. Jest również radcą prawnym, od 2003 r. członkiem OIRP w Warszawie. Jego praktyka zawodowa na rynku polskim, australijskim i singapurskim, m. in. w takich firmach jak Wardyński i Wspólnicy w Warszawie i Gilbert & Tobin w Sydney, koncentruje się w znacznej mierze wokół zagadnień obrotu gospodarczego.

  Życie na różnych kontynentach zainspirowało go do praktycznego spojrzenia na język jako produkt kultury oraz na lingwistykę jako narzędzie poszukiwania efektywnych metod komunikacji.

  Nauczanie kultury języka oraz prawniczego języka angielskiego, którym zajmuje się od 2003 r., niezmiennie pozostaje jego wielką pasją i ulubionym hobby.

  Zob. też: "Obsługa prawna na Antypodach i prawniczy angielski w Polsce".

 • dr Roman Gąszczyk

  dr Roman Gąszczyk

  • radca prawny (Warszawa)
  • doktor nauk prawnych
  • metodyk języka angielskiego

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (WPiA UW), którego praca magisterska została wyróżniona w konkursie organizowanym przez Przegląd Prawa Handlowego. Na tej samej uczelni obronił rozprawę doktorską poświęconą problematyce świadczenia usług w ramach stosunków kontraktowych. Ukończył również Szkołę Prawa Amerykańskiego (Center for American Law Studies) prowadzoną wówczas przez WPiA UW we współpracy z the University of Florida Frederic G. Levin College of Law, Krajową Szkołę Administracji Publicznej (KSAP) oraz Zaoczne Studia Doktoranckie na WPiA UW. W ramach kształcenia w KSAP odbył staże zawodowe w Wydziale Prawa Cywilnego Departamentu Legislacyjno-Prawnego Ministerstwa Sprawiedliwości i w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli.

  Jest autorem blisko siedemdziesięciu publikacji dotyczących prawa ochrony konkurencji (problematyka pomocy publicznej), prawnych aspektów gospodarki odpadami komunalnymi (dot. finansowania inwestycji infrastrukturalnych) prawa cywilnego oraz komparatystyki prawniczej. Publikuje przede wszystkim w Prawie Pomocy Publicznej. Pojedyncze artykuły napisał dla Państwa i Prawa czy internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego. Kilka jego publikacji znalazło się w opracowaniach zbiorowych.

  Prowadzi szkolenia z zakresu regulacji dotyczących finansowania projektów infrastrukturalnych (zarówno w języku polskim jak i angielskim). W tym obszarze współpracował m.in. z Deloitte Advisory sp. z o.o., ESI Funds Academy sp. z o.o., Hallmark Events, Lexxion GmbH, Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego czy Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.

  Jest również wykładowcą przedmiotów prawniczych na Wydziale Informatycznych Technik Zarządzania Akademii WIT (dawnej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania) – uczelni działającej pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk.

  Ponadto, jako pracownik administracji publicznej zajmuje się obsługą prawną procesu wydatkowania środków europejskich. Jest także kwalifikowanym lektorem języka angielskiego, absolwentem Wielkopolskiego Studium Nauczania Metodyki Języków Obcych.

  Od 2003 r. specjalizuje się w szkoleniach z zakresu prawniczego języka angielskiego. W szkole SAWICKI LLB jest wykładowcą modułu terminologicznego od 2005 r.

 • mec. Monika Lutomirska

  mec. Monika Lutomirska

  • adwokat (Warszawa)
  • tłumacz

  Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku prawo oraz szkoły prawa brytyjskiego i europejskiego w Centrum Prawa Brytyjskiego i Europejskiego, prowadzonej w ramach współpracy Uniwersytetu Warszawskiego z Juris Angliae Scientia oraz University of Cambridge. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie.

  Posiada wieloletnią praktykę w zakresie prawa korporacyjnego, transakcyjnego oraz zagadnień związanych z prawem rynku kapitałowego, uzyskaną w wiodących polskich kancelariach, gdzie świadczyła usługi ze szczególnym nastawieniem na klienta zagranicznego. Doradza podmiotom zagranicznym w zakresie rozpoczęcia i prowadzenia działalności w Polsce. Świadczy pomoc prawną na wszystkich etapach prowadzonych projektów – począwszy od koordynowania procesów due diligence, przez sporządzanie i negocjowanie dokumentacji transakcyjnej, aż po zamknięcie i doradztwo potransakcyjne.

  Doświadczenie zawodowe pozwoliło jej na zrozumienie wyzwań, przed jakimi staje polski prawnik w pracy z obcojęzycznym klientem, zarówno w aspekcie lingwistycznym, jak i kulturowym. Dzieląc się swoim doświadczniem uczy tłumaczeń prawniczych oraz komnikacji z klientami anglojęzycznymi w sposób zgodny z ich oczekiwaniami.

  Wykładowca szkoły SAWICKI LLB w module terminologicznym od 2022 roku.

 • mec. Sebastian Urban

  mec. Sebastian Urban

  • radca prawny (Warszawa)
  • barrister (Inner Temple, Londyn)

  Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie również ukończył studia podyplomowe z zakresu prawa własności intelektualnej. W Londynie ukończył studia prawnicze Graduate Diploma in Law na The College of Law. Odbył również aplikację barristerską Bar Vocational Course, po ukończeniu której uzyskał tytuł barristera w The Honourable Society of the Inner Temple w Londynie.

  Po powrocie na stałe do Polski, ukończył aplikację radcowską i został wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

  Od 2002 roku pracował w międzynarodowych kancelariach, zespołach adwokackich (chambers) oraz działach prawnych międzynarodowych firm z sektora mediów i telekomunikacji w Londynie i w Warszawie. Obecnie jest partnerem w jednej z warszawskich kancelarii prawnych.

  Wykładowca szkoły SAWICKI LLB w module terminologicznym od 2018 r.

 • mgr Małgorzata Wójtowicz

  mgr Małgorzata Wójtowicz

  • filolog anglista, metodyk
  • tłumacz

  Absolwentka wydziału filologii angielskiej Uniwersytetu Śląskiego (psycholingwistyka) oraz studiów podyplomowych z zakresu tłumaczeń prawno-ekonomicznych. Wykładowca akademicki z wieloletnim doświadczeniem. Autorka pracy naukowej z zakresu psycholingwistyki: „Inteligencja w świetle zjawiska bilingwizmu naturalnego”.

  Tłumacz języka prawniczego. Współautorka mini słownika „Prawo Upadłościowe i Naprawcze” (2004). Autorka tłumaczenia ustawy „Prawo Restrukturyzacyjne” we współpracy z Kancelarią Wardyński i Wspólnicy (2016) wyd. Wolters Kluwer. Odpowiedzialna za wsparcie producenckie, działania PR i tłumaczenie filmów zrealizowanych przez Telewizję Polską – m.in. „Please find - Henryk Mikołaj Górecki”, który otrzymał nominację w kategorii najlepszy film dokumentalny do Polskich Nagród Filmowych Orły 2013, „Credo - Wojciech Kilar”, „Michał Spisak - Listy Rozproszone”.

  Od wielu lat zajmuje się pracą dydaktyczną w zakresie analizy dyskursu prawnego i translatoryki oraz języka angielskiego wykorzystywanego w szeroko rozumianym świecie biznesu - zajęcia English for Integrated Marketing Communication na Wydziale Humanistycznym Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie w ramach studiów podyplomowych Strategiczna Komunikacja Marki.

  Pracuje z pasją i wciąż poszukuje nowych metod efektywnej komunikacji łączących rozwój osobisty z nauką języka. Uwielbia pracować z ludźmi. Na zajęciach aktywizuje słuchaczy do efektywnego działania i realizowania wyznaczonych celów.

  Wykładowca szkoły SAWICKI LLB w module sprawności komunikacyjnej od 2011 r.

   

 • dr Mariusz Bęcławski

  dr Mariusz Bęcławski

  • filolog anglista, metodyk,
  • doktor językoznawstwa

  Wykładowca, nauczyciel, tłumacz. Obronił dysertację doktorską w dziedzinie językoznawstwa w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Autor licznych publikacji z zakresu językoznawstwa i angielszczyzny prawniczej, w tym podręcznika The Grammatical Structure of Legal English, współautorstwo z Miroslavem Bázlikiem i Patrikiem Ambrusem (Warszawa: Translegis, 2010).

  Członek Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, European Society for the Study of English, Australian and New Zealand Association for Medieval and Early Modern Studies. Brał udział w indywidualnych konsultacjach naukowych, m. in. z profesorem Noamem Chomskym w Massachusetts Institute of Technology (Boston/Cambridge, MA, USA, 2012) oraz profesorem Dirkiem Geeraertsem na Uniwersytecie Katolickim w Leuven (Belgia, 2010). Zdobył dyplomatyczne szlify poprzez współpracę z Ministerstwem Spraw Zagranicznych w Warszawie oraz praktyki w Ambasadzie Nowej Zelandii w Warszawie i Ambasadzie RP w Londynie. Dodatkowo współpracował z Ambasadą USA w Warszawie w ramach organizacji spotkań z dyplomatami na swoich zajęciach.

  Wykładowca szkoły SAWICKI LLB w module sprawności komunikacyjnej od 2016 r.