Skip to main content

Boilerplate clauses - warto znać żargon prawniczy

Maciej T. Sawicki

Dyrektor szkoły SAWICKI LLB
Radca prawny (Warszawa)
Solicitor (Sydney)

mec. Maciej T. Sawicki
Ta publikacja to przykład wiedzy, którą możemy Ci przekazać.
Oferujemy profesjonalne szkolenia, na których nauczysz się znacznie więcej:

Boilerplate clauses

- poznaj profesjonalny żargon prawniczy

Nazwa boilerplate pierwotnie odnosiła się do walcowanej stali używanej do produkcji bojlerów czyli kotłów do podgrzewania wody. Co mają wspólnego bojlery z klauzulami kontraktów? Otóż ze względu na podobny materiał, z którego były zrobione, metalowe klisze poligraficzne używane do składu przygotowanego do druku materiału (takiego jak np. reklamy i inne masowo powielane teksty) zaczęto żargonowo określać również jako boilerplate. Z żargonu drukarzy do żargonu prawniczego boilerplate trafił właśnie ze względu na funkcję powielania tekstów. Pomimo, że boilerplate nigdy nie osiągnął rangi określenia doktrynalnego, to jednak jest to żargon prawniczy, który warto znać ze względu na jego ogromną popularność.

Boilerplate clauses oznaczają standardowo powielane w umowie klauzule. Są one umieszczone pod koniec umowy. Zwykle specjalnie się ich nie negocjuje, ponieważ nie dotyczą one wprost przedmiotu kontraktu, a jedynie relacji stron w przypadkach późniejszych sporów. Klauzule te bez większej refleksji są notorycznie kopiowane z wzorów. Zawsze jednak warto zastanowić się czy stosowane tam ogólnikowe określenia nie będą powodem powstania nieoczekiwanych problemów w konkretnej transakcji.

Oto kilka przykładów takich klauzul:

Governing law / Applicable law = prawo właściwe
Jurisdiction / Dispute resolution = rozwiązywanie sporów
No assignment = zakaz cesji
Amendments = zmiany umowy
Waivers = (brak) zrzeczenia się (uprawnień)
Entire agreement / Merger = całość postanowień umownych
Severance / Severability = klauzula salwatoryjna

Wszystkie te klauzule omawiane są szczegółowo podczas warsztatów tworzenia umów na kursie Terminology & Communication Skills (TCS).

Podobała Ci się ta publikacja? Udostępnij ją znajomym: