Skip to main content

Security vs Quasi-security

Maciej T. Sawicki

Dyrektor szkoły SAWICKI LLB
Radca prawny (Warszawa)
Solicitor (Sydney)

mec. Maciej T. Sawicki
Ta publikacja to przykład wiedzy, którą możemy Ci przekazać.
Oferujemy profesjonalne szkolenia, na których nauczysz się znacznie więcej:

Dwa rodzaje zabezpieczeń: osobiste i rzeczowe

Zabezpieczenia wierzytelności zwiększają szansę na zaspokojenie wierzyciela gdy dłużnik nie chce lub nie może spełnić świadczeń, do których jest zobowiązany. Rozróżnia się dwa główne rodzaje zabezpieczeń: osobiste (quasi-security) i rzeczowe (security). Zobacz czym się różnią:

1. Quasi-security: creates rights against a person

Zabezpieczenia osobiste polegają na tym, że obok dłużnika głównego (tj. tego, który zaciągnął zobowiązanie i ma dług w stosunku do wierzyciela) odpowiedzialność osobistą całym swoim majątkiem ponosi jeszcze inna osoba (lub więcej osób), która dla wierzyciela w związku ze zobowiązaniem dłużnika jest osobą trzecią. Odpowiedzialność osoby trzeciej może być ograniczona kwotowo.

Do zabezpieczeń osobistych (quasi-security) zalicza się:

 1. poręczenie (art. 876 kc) = personal guarantee,
 2. gwarancja bankowa = bank guarantee,
 3. weksel = bill of exchange (weksel trasowany) or promissory note (weksel własny),
 4. poręczenie wekslowe (aval) = aval,
 5. przelew wierzytelności na zabezpieczenie = assignment of accounts receivable as a security device,
 6. nieodwołalne pełnomocnictwo = irrevocable power of attorney.

2. Security: creates rights against assets

Wierzytelność może być zabezpieczona przez określoną rzecz lub zbywalne prawa majątkowe o określonej wartości (przedmiot zabezpieczenia = collateral). Wierzyciel może zaspokoić swoje roszczenie z przedmiotu zabezpieczenia, korzystając z pierwszeństwa przed innymi wierzycielami dłużnika i to nawet w sytuacji, gdy własność tego przedmiotu zostanie przeniesiona na inną osobę.

Głównymi zabezpieczeniami o charakterze rzeczowym (security) są:

 1. zastaw (na ruchomości) = plegde (consensual) or lien (nonconsensual),
 2. hipoteka (na nieruchomości) = mortgage (consensual) or lien (nonconsensual)

Do innych zabezpieczeń tego typu zaliczane są również:

 1. przewłaszczenie na zabezpieczenie = mortgage by demise,
 2. blokada środków pieniężnych na rachunku bankowym = bank account freeze,
 3. zastrzeżenie prawa własności rzeczy sprzedanej (art. 589 kc) = ROT (retention of title),
 4. kaucja = deposit or bond,
 5. prawo zatrzymania (art. 461 kc) = right of retention.

Sensowna nauka Legal English wymaga znajomości prawa. I to zarówno po stronie kursanta jak i wykładowcy. Zobacz jak konkretną porcję wiedzy możesz zyskać wybierając kurs TCS (Terminology & Communication Skills).

Podobała Ci się ta publikacja? Udostępnij ją znajomym: