Skip to main content

Residence vs Domicile

Maciej T. Sawicki

Dyrektor szkoły SAWICKI LLB
Radca prawny (Warszawa)
Solicitor (Sydney)

mec. Maciej T. Sawicki
Ta publikacja to przykład wiedzy, którą możemy Ci przekazać.
Oferujemy profesjonalne szkolenia, na których nauczysz się znacznie więcej:

Zamieszanie z miejscem zamieszkania

Polski kodeks cywilny (k.c.) w art. 25 określa miejsce zamieszkania (place of residence), jako miejscowość, w której osoba fizyczna przebywa z zamiarem stałego pobytu. Doktrynalnie miejsce zamieszkania określane jest jako domicyl (domicile) - wg art. 28 k.c. dana osoba może mieć tylko jedno miejsce zamieszkania czyli jeden domicyl.

Należy zauważyć, że polskie podejście doktrynalne do miejsca zamieszkania różni się od reguł przyjętych w common law. Mechaniczne tłumaczenie tych pojęć z polskiego na angielski i odwrotnie może prowadzić do nieporozumień i różnego rodzaju problemów z tym związanych. Dlatego jest tak istotne, żeby dobrze rozumieć te różnice. Upewnij się, że Ty to rozróżniasz:

Place of residence

Place of residence w common law oznacza adres. A zatem nie miejscowość, a konkretne miejsce zamieszkania, nota bene zgodnie z potocznym rozumieniem tego pojęcia.

Domicile

Domicile oznacza jurysdykcję, w granicach której osoba fizyczna przebywa z zamiarem stałego pobytu (w naszym wypadku jest to Polska). Domicile jest przypisany do danej osoby nawet gdy wyprowadzi się ona z określonej jurysdykcji, ale nie jest jeszcze zdeklarowana aby na stałe zamieszkać w innej, a z poprzednią utrzymuje "dostateczne więzi".

Zgodnie z common law osoba fizyczna może mieć wiele adresów (places of residence), ale tylko jeden domicile.

Najważniejsze w przekładzie prawniczym jest rozumienie znaczeń tłumaczonych instytucji w obu językach. Tego możesz nauczyć się od prawników-praktyków na kursie Terminology & Communication Skills (TCS).

Podobała Ci się ta publikacja? Udostępnij ją znajomym: