Skip to main content

Real estate vs real property

Maciej T. Sawicki

Dyrektor szkoły SAWICKI LLB
Radca prawny (Warszawa)
Solicitor (Sydney)

mec. Maciej T. Sawicki
Ta publikacja to przykład wiedzy, którą możemy Ci przekazać.
Oferujemy profesjonalne szkolenia, na których nauczysz się znacznie więcej:

Real estate and real property - same, same, but different?

Większość angielsko-polskich słowników prawniczych traktuje je jako synonimy, przypisując obu miano nieruchomości. Problem polega na tym, że dla angielskich prawników pojęcia te wcale synonimami nie są. Dylemat można podsumować starym żartem słownym: "Same, same, but different...". A czy Ty znasz różnicę pomiędzy nimi?

Nieruchomości z KC a real estate

Zgodnie z treścią art. 46 kodeksu cywilnego nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

Ten opis jest porównywalny ze znaczeniem pojęcia real estate.

Podobnie do polskiej definicji nieruchomości common law określa real estate jako grunt plus wszelkie naturalne lub sztuczne (tj. stworzone przez człowieka) dodatki lub ulepszenia, które są z gruntem związane. Za części gruntu uznawane są drzewa, woda, złoża minerałów i ropa naftowa, etc. Sztuczne ulepszenia obejmują budynki, chodniki i ogrodzenia, etc.

Odrębność koncepcji real property

Real property jest pojęciem specjalistycznym, mniej rozumianym i rzadziej używanym w języku potocznym.

Pojęcie real property należy do języka prawniczego i jest szersze niż real estate. Oprócz gruntów i rzeczy z gruntami związanych obejmuje również pakiet praw, które dają właścicielom nieruchomości możliwość korzystania z nich według własnego uznania.

Common law wyróżnia 5 podstawowych praw właścicielskich:

  1. the right to possess (posiadanie) jest prawem do zajmowania nieruchomości,
  2. the right to control (kontrola) to prawo do określania zastosowań i uprawnień innych osób,
  3. the right to enjoy (korzystanie) to prawo do korzystania z nieruchomości bez ingerencji osób trzecich,
  4. the right to exclude (wyłączność) to prawo do wyłączenia możliwości korzystania z nieruchomości przez inne osoby.
  5. the right to dispose of (rozporządzanie) jest prawem do ustalenia, w jaki sposób i czy nieruchomość zostanie sprzedana lub przekazana innej osobie.

Pewne wyjątki i ograniczenia w korzystaniu z tych praw wprowadziło orzecznictwo.

A czy można inaczej?

Owszem - kolejne określenie nieruchomości to realty. Pojęcie to jednakże w słownikach występuje rzadziej. Być może odpowiedzialne jest za to jego amerykańskie pochodzenie. Dla prawników jest to pojęcie nieco problematyczne ze względu na spory stopień jego ogólności. Realty najczęściej określane jest jako skrótowiec dla pojęć real estate lub real property, co dla osoby świadomej wcześniej opisanych różnic pomiędzy tymi pojęciami może stanowić zbyt daleko idące uproszczenie. Ponadto realty oznacza również termin branżowy, oznaczający ogół usług świadczonych przez pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości i domy maklerskie, związanych z kupnem, sprzedażą, wynajmem i zarządzaniem nieruchomościami.

Dla kontrastu, realtor jako termin pochodny od realty ma już bardzo precyzyjne znaczenie. W większości anglojęzycznych krajów agent nieruchomości określany jest jako real estate agent (ewentualnie w skrócie jako estate agent). Jednakże jeżeli real estate agent jest zrzeszony w Amerykańskim Stowarzyszeniu Pośredników w Obrocie Nieruchomościami - the National Association of REALTORS® (NAR), to przysługuje mu prawo używania prestiżowego tytułu REALTOR®, który jest zarejestrowanym tytułem zawodowym identyfikującym profesjonalistę z branży nieruchomości. NAR to największe stowarzyszenie branżowe w Ameryce, reprezentujące 1,4 miliona członków zaangażowanych we wszystkie aspekty branży nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych. Członkowie NAR zobowiązani są stosować się do surowych przepisów kodeksu etyki.

A co z immovables?

Podstawowe pojęcia określające nieruchomości w legal English to real etate i real property. Różnica pojęciowa pomiędzy nimi sprowadza się do kwestii pakietu uprawnień. Real property to zarówno nieruchomość jak i pakiet przynależnych do niej praw, podczas gdy na real estate składają się tylko przedmioty fizyczne.

Na kursie Angielski dla polskich prawników nauczysz się jak opisywać polskie instytucje prawne za pomocą anglojęzycznej terminologii prawniczej dobranej zgodnie z oczekiwaniami anglojęzycznych klientów. Wykładowcy szkoły SAWICKI LLB to czynni zawodowo prawnicy. Z przyjemnością pomogą Ci nauczyć się jak dokonywać właściwych wyborów w przekładzie prawniczym.

Podobała Ci się ta publikacja? Udostępnij ją znajomym: