Skip to main content

Preemptive right i szczególne rodzaje pierwszeństwa

Maciej T. Sawicki

Dyrektor szkoły SAWICKI LLB
Radca prawny (Warszawa)
Solicitor (Sydney)

mec. Maciej T. Sawicki
Ta publikacja to przykład wiedzy, którą możemy Ci przekazać.
Oferujemy profesjonalne szkolenia, na których nauczysz się znacznie więcej:

Co zrobić gdy słownik nie jest pomocny?

Po pierwsze: zrozumieć prawo!

Za zamieszanie terminologiczne związane ze słownikowym ujęciem prawa pierwszeństwa odpowiedzialne są te słowniki, które zdają się traktować preemeptive right jako tzw. generic name (określenie ogólne). W tym sensie określenie to występuje zarówno przy opisie ogólnego prawa pierwszeństwa, jak i w przypadkach opisujących jego szczególne rodzaje, takich jak: prawo pierwokupu lub prawo poboru (por. np. Black's Law Dictionary 9th ed. 2009).

Takie uogólnianie jest oczywiście niewystarczające dla prawników, którzy w praktyce potrzebują bardziej wyrafinowanych instrumentów terminologicznych. Na szczęście w prawniczym języku angielskim można znaleźć określenia odpowiednie dla rozróżnienia pomiędzy prawem pierwszeństwa, pierwokupu i poboru. Trzeba ich tylko poszukać. Proble polega jednak na tym, że nie wszystkie osoby korzystające z anglojęzycznych słowników prawniczych posiadają wystarczającą wiedzę, aby zorientować się, że takich pojęć należy szukać. Lub też - znalazłszy je, choćby przez przypadek - nie wiedzą jak je właściwie rozumieć.

Poniżej przedstawione są dopasowania terminologii legal English do opisów sytuacji występujących w polskim porządku prawnym. Pomogą one rozwiać wątpliwości, które może powodować lektura słownika prawniczego języka angielskiego.

Dopasowania terminologiczne

preemptive right

prawo pierwszeństwa - procedura nieuregulowana ustawowo, zależna od woli stron; w pewnych wypadkach stosuje się procedurę przez analogię do regulacji pierwokupu z KC

right of first refusal

prawo pierwokupu - procedura uregulowana w KC: art. 596 – 602

rights issue

prawo poboru w S.A. - procedura uregulowana w KSH: art. 433

prawo pierwszeństwa objęcia nowych udziałów w Sp. z o.o. - procedura uregulowana w KSH: art. 258

Odróżnij przypadki szczególne

Zwróć uwagę, że zarówno prawo pierwokupu jak i prawo poboru są szczególnymi rodzajami prawa pierwszeństwa. Odnoszą się one do szczególnych sytuacji pierwszeństwa, które w prawie polskim są uregulowane ustawowo.

Pomimo, że w jurysdykcjach common law nie ma regulacji kodeksowych będących dokładnymi odpowiednikami KC lub KSH, to nadal jest tam możliwa konstrukcja transakcji na zasadach analogicznych lub zbliżonych do polskich uregulowań. Odpowiednia terminologia (jak widać) też jest! Możliwe jest zatem opisanie tych sytuacji klientom anglojęzycznym w sposób precyzyjny i jednocześnie dla nich zrozumiały. Oczywiście pod warunkiem, że nie będziemy korzystać ze słowników w sposób mechaniczny...

Rozumienie prawa to podstawa dla właściwych wyborów tłumaczeń w przekładzie prawniczym. Dlatego optymalnym rozwiązaniem jest aby tłumaczeń prawniczych uczyli prawnicy. Pakiet gotowych rozwiązań dla profesjonalnego przekładu prawniczego możesz opanować na kursie TCS (Terminology & Communication Skills).

Podobała Ci się ta publikacja? Udostępnij ją znajomym: