Skip to main content

Indemnity - jak to przetłumaczyć?

Maciej T. Sawicki

Dyrektor szkoły SAWICKI LLB
Radca prawny (Warszawa)
Solicitor (Sydney)

mec. Maciej T. Sawicki
Ta publikacja to przykład wiedzy, którą możemy Ci przekazać.
Oferujemy profesjonalne szkolenia, na których nauczysz się znacznie więcej:

Indemnity - ważne, a często nierozumiane

Indemnity to ważne pojęcie z arsenału legal English. Niestety wielu prawników nie tłumaczy go poprawnie. W dużej części winę za to ponoszą słowniki, które często zawodzą w przypadkach gdy dane tłumaczenie wymaga nieco wiedzy i prawniczego wyrafinowania. A czy Ty wiesz jak to prawidłowo przetłumaczyć z angielskiego na polski?

Słownik nie zawsze prawdę Ci powie...

Pojęcie indemnity tłumaczone jest w słownikach różnie:

  • poprawnie jako: rekompensata lub wyrównanie strat,
  • mniej poprawnie jako: odszkodowanie, i
  • niepoprawnie jako: ubezpieczenie lub zwolnienie od kary.

Ważny jest kontekst

Spotkałem się również z propozycją tłumaczenia indemnity jako zwolnienie z obowiązku świadczenia. Jest to tłumaczenie trafne merytorycznie, ale uzasadnione tylko wtedy gdy świadczenie nie zostało jeszcze spełnione.

Jeżeli chodzi o zrekompensowanie roszczenia osoby trzeciej, może to przybrać ono formę przypozwania strony zobowiązanej. A gdy strona uprawniona zadośćuczyniła już roszczeniu osoby trzeciej, indemnity uprawnia do dochodzenia rekompensaty w formie roszczenia regresowego.

Klucz do zrozumienia

Generalnie chodzi o to, że strona uprawniona ma prawo wyjścia z danej sytuacji bez uszczerbku. Najbardziej klarownie widać to w synonimicznym ujęciu czasownikowym:

to indemnify = to hold harmles

Zastosowanie w praktyce prawniczej

W praktyce indemnity clause często spotykana jest np. w transakcjach nabywania spółek. Sprzedający może zobowiązać się względem nabywcy, że pokryje lub zrekompensuje określone roszczenia powstałe w danym okresie, które wobec sprzedawanej spółki zgłosi na przykład urząd skarbowy (tax indemnity). W związku z rozwojem ustawodawstwa dotyczącego ochrony środowiska coraz częściej spotykane są również zobowiązania sprzedającego do rekompensaty roszczeń osób trzecich i w tym zakresie.

Pełen pakiet polsko-angielskiego przekładu prawniczego z najważniejszych dziedzin prawa, w tym przede wszystkim cywilistyki, możesz opanować na kursie Terminology & Communication Skills (TCS).

Cykl Słówka Legal English i Fiszki Legal English

Cykl Słówka Legal English oraz Fiszki Legal English są projektami autorskimi dyrektora szkoły mec. Macieja T. Sawickiego.

Jeżeli podobała Ci się ta publikacja to podziel się nią ze znajomymi przez Facebook, LinkedIn lub Twitter. Kliknij w jedną z poniższych ikon mediów społecznościowych: