Skip to main content

Czy ustawa to Statute, Act czy Bill?

Maciej T. Sawicki

Dyrektor szkoły SAWICKI LLB
Radca prawny (Warszawa)
Solicitor (Sydney)

mec. Maciej T. Sawicki
Ta publikacja to przykład wiedzy, którą możemy Ci przekazać.
Oferujemy profesjonalne szkolenia, na których nauczysz się znacznie więcej:

Czy Statute, Act i Bill to pojęcia synominiczne?

Regulacje ustawowe istniejące w systemach common law określane są jako statutory law (= prawo stanowione). Nazwa ta pochodzi od pojęcia statute (=statut), który w dawnych czasach nadawany był przez monarchę.

Statute

Pojęcie statute nadal funkcjonuje w dzisiejszej brytyjskiej monarchii parlamentarnej, gdzie jednak udział królowej w stanowieniu prawa jest praktycznie w całości scedowany na parlament. Z tego względu tłumaczenie statute = ustawa da się obronić, chociaż w Polsce statut (w kontekście prawa publicznego) jest aktem władczym organu administracji państwowej, co w sposób oczywisty odróżnia go od ustawy uchwalanej przez parlament.

Act (of Parliament)

Ustawa tłumaczona jest też na angielski jako Act of Parliament. Nie oznacza to jednak, że pojęcia statute i Act of Parliament są synonimami. Z techniczno-prawnego punktu widzenia tylko pierwsze z nich jest prawem, zaś drugie to forma prawna jego uchwalenia. Ponieważ w języku polskim nie ma podobnego rozróżnienia stąd tłumaczenie obu pojęć jako ustawa jest poprawne.

Tłumacząc jednak z polskiego na angielski należy pamiętać o opisanych różnicach. Zdanie ogólne: ustawy są źródłem prawa, należy tłumaczyć: statutes are a source of law. Natomiast przy tłumaczeniu nazwy konkretnej ustawy zamiast słowa statute należy użyć Act (w domyśle: of Parliament). Przykładowo: ustawa o ochronie środowiska to Environmental Protection Act, a nie Environmental Protection Statute.

Bill

Warto również wspomnieć, że bill nie oznacza ustawy, a jedynie jej projekt. Zdarza się, zwłaszcza dzięki przekazom prasowym, że projekty ustaw funkcjonują w świadomości społecznej w bliskim związku z ich projektodawcami i czasami otrzymują nawet ich nazwiska. Tak było np. w przypadku słynnego Sherman Antitrust Bill z 1890 r., którego wnioskodawcą był ówczesny sekretarz skarbu USA John Sherman. Sherman Bill po uchwaleniu go przez amerykańską Izbę Reprezentantów i Kongres, do historii przeszedł jednak jako Sherman Act.

W Polsce też mamy takie przykłady, np. ustawa Wilczka – potoczne określenie ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej opracowanej według projektu ministra przemysłu Mieczysława Wilczka i premiera Mieczysława Rakowskiego uchwalonej przez Sejm PRL IX kadencji.

Podsumowanie

Opisane niuanse tłumaczeń prawniczych dowodzą, że przy nauce przekładu terminologii z jednego systemu prawniczego na drugi, niezbędna jest znajomość i rozumienie instytucji prawnych w obu systemach. Opanowanie bezproblemowej komunikacji z zagranicznymi klientami nie jest proste i dlatego warto skorzystać ze wsparcia ze strony doświadczonych prawników i lingwistów. Możesz to zrobić na kursie angielskiego dedykowanym dla polskich prawników Terminology & Communication Skills.

Podobała Ci się ta publikacja? Udostępnij ją znajomym: