MTS6

Zamieszanie z miejscem zamieszkania

 

Polski kodeks cywilny (k.c.) w art. 25 określa miejsce zamieszkania (place of residence), jako miejscowość, w której osoba fizyczna przebywa z zamiarem stałego pobytu. Doktrynalnie miejsce zamieszkania określane jest jako domicyl (domicile) - wg art. 28 k.c. dana osoba może mieć tylko jedno miejsce zamieszkania czyli jeden domicyl.

 

Należy zauważyć, że polskie podejście doktrynalne do miejsca zamieszkania różni się od reguł przyjętych w common law. Mechaniczne tłumaczenie tych pojęć z polskiego na angielski i odwrotnie może prowadzić do nieporozumień i różnego rodzaju problemów z tym związanych. Dlatego jest tak istotne, żeby dobrze rozumieć te różnice.

 

Place of residence

Place of residencecommon law oznacza adres. A zatem nie miejscowość, a konkretne miejsce zamieszkania, nota bene zgodnie z potocznym rozumieniem tego pojęcia.

 

Domicile

Domicile oznacza jurysdykcję, w granicach której osoba fizyczna przebywa z zamiarem stałego pobytu (w naszym wypadku jest to Polska). Domicile jest przypisany do danej osoby nawet gdy wyprowadzi się ona z określonej jurysdykcji, ale nie jest jeszcze zdeklarowana aby na stałe zamieszkać w innej, a z poprzednią utrzymuje "dostateczne więzi".

 

Zgodnie z common law osoba fizyczna może mieć wiele adresów (places of residence), ale tylko jeden domicile.

 

Najważniejsze w przekładzie prawniczym jest rozumienie znaczeń tłumaczonych instytucji w obu językach. Tego możesz nauczyć się od prawników-praktyków na kursie Terminology & Communication Skills (TCS).

 

Maciej T. Sawicki

dyrektor szkoły

radca prawny (Warszawa)

solicitor (Sydney)

 

Podobała Ci się ta publikacja? Udostępnij ją znajomym:

 

 

Kurs Legal English

Oferujemy profesjonalne szkolenia, na których nauczysz się znacznie więcej.

 

Legal English zapisy na kurs