SU

Wykładowca

radca prawny (Warszawa)
barrister (Inner Temple, Londyn)

 

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie również ukończył studia podyplomowe z zakresu prawa własności intelektualnej. W Londynie ukończył studia prawnicze Graduate Diploma in Law na The College of Law.  Odbył również aplikację barristerską Bar Vocational Course, po ukończeniu której uzyskał tytuł barristera w The Honourable Society of the Inner Temple w Londynie.

 

Po powrocie na stałe do Polski, ukończył aplikację radcowską i został wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

 

Od 2002 roku pracował w międzynarodowych kancelariach, zespołach adwokackich (chambers) oraz działach prawnych międzynarodowych firm z sektora mediów i telekomunikacji w Londynie i w Warszawie. Obecnie jest partnerem w jednej z warszawskich kancelarii prawnych.

 

Wykładowca szkoły SAWICKI LLB w module terminologicznym od 2018 r.