Skip to main content

File - czy wiesz, że może służyć wielu celom?

Maciej T. Sawicki

Dyrektor szkoły SAWICKI LLB
Radca prawny (Warszawa)
Solicitor (Sydney)

mec. Maciej T. Sawicki
Ta publikacja to przykład wiedzy, którą możemy Ci przekazać.
Oferujemy profesjonalne szkolenia, na których nauczysz się znacznie więcej:

File: różne znaczenia i różne konteksty

[czyt. fa'jl]

File należy do słów bez których nie sposób obyć się w kancelarii. Czy wiesz, że może ono służyć wielu celom? To anglojęzyczne słowo jest o tyle ciekawe, że posiada całkiem sporą ilość znaczeń, zarówno prawniczych jak i nieprawniczych. Warto również zauważyć, że słowo to brzmi identycznie jako rzeczownik i jako czasownik.

Rzeczownikowo

W formie rzeczownikowej file oznacza usystematyzowany zbiór dokumentów odnoszących się do jakiejś sprawy, a także zbiór zawierających je ksiąg. Stąd najbardziej interesujące nas tłumaczenia file to: akta, dossier, a także rejestr lub kartoteka. W tym znaczeniu file często używane jest w liczbie mnogiej jako files: najsławniejszy serial o zjawiskach paranormalnych, o których zapiski przechowywano w tajnych aktach nosi tytuł "The X-files" (w polskim tłumaczeniu: "Z archiwum X"). Dalsze znaczenia file także mają zastosowanie w kancelarii: segregator, folder, teczka, skoroszyt. W języku komputerowym słowo file oznacza plik. Warto zaznaczyć, że w związku z tym komputerowo nie może ono jednocześnie oznaczać już folderu, który nazywany jest directory.

Czasownikowo

Nie mniej istotne prawniczo są formy czasownikowe słowa file. Z użyciem tego słowa można np.: wnieść sprawę czyli pozwać kogoś (to file a lawsuit against somebody), złożyć podanie (to file an application), złożyć wniosek o otwarcie postępowania upadłościowego (to file a petition in bankruptcy), wystąpić z roszczeniem o odszkodowanie (to file a claim for damages), składać zeznanie podatkowe (to file a tax return). Tak szerokie zastosowanie tego czasownika spowodowało nawet jego przeniknięcie do polskiego żargonu kancelaryjnego, gdzie wciągnięcie do akt bywa nazywane "zafajlowaniem". Są też inne formy czasownikowe, które korespondują z rzeczownikami, od których zostały utworzone. Tu nader istotną rolę mogą pełnić przyimki (prepositions). Np. odpowiednie użycie przyimka on zmienia sens wypowiedzi: ewidencjonować lub rejestrować coś (to keep a file on something), natomiast mieć coś w aktach lub ewidencji (to keep something on file).

Nieprawniczo

Nie wszystkie znaczenia file są prawnicze. Co ciekawe nieprawnicze zastosowania tego słowa bywają całkiem odległe od wyżej omówionych. W języku polityków: to file for Congress znaczy ubiegać się o stanowisko w Kongresie. Ruchowo: to walk in single or Indian file oznacza rząd osób idących jedna za drugą, gęsiego. Organizacyjnie: przez the rank and file określa się szeregowych członków organizacji, doły partyjne. Wreszcie technicznie: file oznacza pilnik, także pilniczek np. do paznokci (nail file).

Na kursie Angielski dla polskich prawników nauczysz się nie tylko "rasowej" terminologii prawniczej, ale poznasz też ciekawostki językowe z nią związane. Przydają się one w komunikacji z klientami i ustrzegą Cię przed popełnianiem potencjalnych gaf związanych z wieloznacznością używanej terminologii. Wykładowcy szkoły SAWICKI LLB to doświadczeni zawodowo prawnicy i lingwiści. Z przyjemnością pomogą Ci nauczyć się jak dokonywać właściwych wyborów w przekładzie prawniczym.

Podobała Ci się ta publikacja? Udostępnij ją znajomym: