Realizacja obowiązku doskonalenia zawodowego OIRP i ORA

Od 2005 roku Okręgowa Izba Radców Prawnych i Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie wspierają kursy szkoły SAWICKI LLB z racji ukierunkowania na doskonalenie zawodowe członków samorządów prawniczych reprezentowanych przez te organy. Szkoła SAWICKI LLB oferuje rabaty cenowe dla członków tych samorządów zawodowych.

Punkty doskonalenia zawodowego (KDZ)

Szkolenia "Angielski dla polskich prawników" honorowane są jako forma realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego radców prawnych (punkty doskonalenia zawodowego) i adwokatów (punkty KDZ). Na życzenie wystawiamy stosowne zaświadczenia zgodne z wymaganiami punktacji stosowanymi w izbach.

ELSA (European Law Students Association)

Szkoła SAWICKI LLB od 2006 roku współpracuje z Europejskim Stowarzyszeniem Studentów Prawa ELSA. Założona w Wiedniu w 1981 roku i działająca obecnie w 40 krajach, ELSA jest największą na świecie organizacją zrzeszającą studentów prawa i młodych prawników. W Polsce ELSA działa na 15 Wydziałach Prawa i Administracji, zrzeszając około 800 studentów.

GLOBAL LEGAL ENGLISH

W zakresie anglo-amerykańskiego języka prawniczego od 2005 roku szkoła SAWICKI LLB jest centrum akredytowanym przez Global Legal English - twórców egzaminu TOLES.

Zaproszenie

Chętnie nawiążemy współpracę z organizacjami, instytucjami oraz osobami zainteresowanymi prawniczą edukacją językową. W szczególności zapraszamy do współpracy prawników i lektorów języka angielskiego, którzy chcieliby przekazywać innym swoje doświadczenie i umiejętności z zakresu lingwistyki prawniczej.

>> Aktualne oferty pracy