Maciej T Sawicki

Dyrektor Szkoły

radca prawny (Warszawa)
solicitor (Sydney)

Założyciel i wykładowca szkoły SAWICKI LLB oraz pomysłodawca szkoleń "Angielski dla polskich prawników". Autor szeregu cyklów artykułów poświęconych problematyce przekładu prawniczego publikowanych m. in. na łamach Kancelarii, Palestry i Temidium. Jest także autorem opracowania angielsko-polskiego indeksu do podręcznika International Legal English (wyd. Cambridge University Press).

Posiada podwójne polskie i australijskie obywatelstwo. Jest absolwentem dwóch wydziałów prawa: Uniwersytetu New South Wales w Sydney i Uniwersytetu Warszawskiego. Po odbyciu aplikacji w sydneyskim College of Law, w 1995 r. uzyskał tytuł Legal Practitioner of the Supreme Court of New South Wales, który uprawnia go do członkostwa w Law Society of New South Wales, a co za tym idzie - do wykonywania zawodu jako solicitor. Jest również radcą prawnym, od 2003 r. członkiem OIRP w Warszawie. Jego praktyka zawodowa na rynku polskim, australijskim i singapurskim, m. in. w takich firmach jak Wardyński i Wspólnicy w Warszawie i Gilbert & Tobin w Sydney, koncentruje się w znacznej mierze wokół zagadnień obrotu gospodarczego.

Życie na różnych kontynentach zainspirowało go do praktycznego spojrzenia na język jako produkt kultury oraz na lingwistykę jako narzędzie poszukiwania efektywnych metod komunikacji.


Nauczanie kultury języka oraz prawniczego języka angielskiego, którym zajmuje się od 2003 r., niezmiennie pozostaje jego wielką pasją i ulubionym hobby.


Zob. też: "Obsługa prawna na Antypodach i język prawniczy w Polsce".

 

Top

dr Roman Gąszczyk

RG10

doktor nauk prawnych
metodyk języka angielskiego

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (WPiA UW), którego praca magisterska została wyróżniona w konkursie organizowanym przez Przegląd Prawa Handlowego. Na tej samej uczelni obronił rozprawę doktorską poświęconą problematyce umów o usługi. Ukończył również Szkołę Prawa Amerykańskiego (Center for American Law Studies) prowadzoną przez WPiA UW we współpracy z the University of Florida Frederic G. Levin College of Law, Krajową Szkołę Administracji Publicznej (KSAP) oraz Zaoczne Studia Doktoranckie na WPiA UW. W ramach kształcenia w KSAP odbył staże zawodowe w Wydziale Prawa Cywilnego Departamentu Legislacyjno-Prawnego Ministerstwa Sprawiedliwości i w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli.

Jest autorem blisko sześćdziesięciu publikacji dotyczących prawa cywilnego, prawa ochrony konkurencji (problematyka pomocy publicznej), prawnych aspektów gospodarki odpadami komunalnymi (dot. finansowania inwestycji infrastrukturalnych) oraz komparatystyki prawniczej. Publikował m.in. w Prawie Pomocy Publicznej, Państwie i Prawie oraz w opracowaniach zbiorowych.

Prowadził szkolenia z zakresu regulacji dotyczących finansowania projektów infrastrukturalnych (zarówno w języku polskim jak i angielskim). W tym obszarze współpracował m.in. z Deloitte Advisory sp. z o.o., ESI Funds Academy sp. z o.o., Hallmark Events, Lexxion GmbH, Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego czy Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. Jest również wykładowcą przedmiotów prawniczych na Wydziale Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania – uczelni działającej pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk.

Ponadto, jako pracownik administracji publicznej zajmuje się obsługą prawną procesu wydatkowania środków europejskich. Jest także kwalifikowanym lektorem języka angielskiego, absolwentem Wielkopolskiego Studium Nauczania Metodyki Języków Obcych.

Od 2003 r. specjalizuje się w szkoleniach z zakresu prawniczego języka angielskiego. W szkole SAWICKI LLB jest wykładowcą modułu terminologicznego od 2005 r.

 

Top

mec. Monika Lutomirska

ML

prawnik
tłumacz

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku prawo oraz szkoły prawa brytyjskiego i europejskiego w Centrum Prawa Brytyjskiego i Europejskiego, prowadzonej w ramach współpracy Uniwersytetu Warszawskiego z Juris Angliae Scientia oraz University of Cambridge. W 2021 roku ukończyła aplikację adwokacką i zdała egzamin zawodowy.

Posiada wieloletnią praktykę w zakresie prawa korporacyjnego, transakcyjnego oraz zagadnień związanych z prawem rynku kapitałowego, uzyskaną w wiodących polskich kancelariach, gdzie świadczyła usługi ze szczególnym nastawieniem na klienta zagranicznego. Doradzała wielu podmiotom zagranicznym w zakresie rozpoczęcia i prowadzenia działalności w Polsce. Brała udział w szeregu transakcji, uczestnicząc we wszystkich etapach prowadzonych projektów – począwszy od prowadzenia i koordynowania procesów due diligence, przez sporządzanie i negocjowanie dokumentacji transakcyjnej, aż po zamknięcie i doradztwo potransakcyjne.

Zdobyte doświadczenie zawodowe pozwoliło jej na zrozumienie wyzwań, z jakimi może spotkać się polski prawnik w pracy z obcojęzycznym klientem, zarówno w aspekcie lingwistycznym, jak i kulturowym. Dzięki temu uczy tłumaczeń prawniczych oraz komunikacji z klientami anglojęzycznymi w sposób, który jest zgodny z ich oczekiwaniami.

Wykładowca szkoły SAWICKI LLB w module terminologicznym od 2022 roku.

 

Top

mec. Sebastian Urban

SU

radca prawny (Warszawa)
barrister (Inner Temple, Londyn)

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie również ukończył studia podyplomowe z zakresu prawa własności intelektualnej. W Londynie ukończył studia prawnicze Graduate Diploma in Law na The College of Law. Odbył również aplikację barristerską Bar Vocational Course, po ukończeniu której uzyskał tytuł barristera w The Honourable Society of the Inner Temple w Londynie.

Po powrocie na stałe do Polski, ukończył aplikację radcowską i został wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Od 2002 roku pracował w międzynarodowych kancelariach, zespołach adwokackich (chambers) oraz działach prawnych międzynarodowych firm z sektora mediów i telekomunikacji w Londynie i w Warszawie. Obecnie jest partnerem w jednej z warszawskich kancelarii prawnych.

Wykładowca szkoły SAWICKI LLB w module terminologicznym od 2018 r.

 

Top

dr Andrzej Dąbrowski

AD

filolog anglista, metodyk
doktor językoznawstwa

Absolwent Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracę doktorską, napisaną w Instytucie Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego poświęcił problematyce wykorzystywania obrazu wymiaru sprawiedliwości na taśmie filmowej w nauczaniu angielskiego języka prawa jako języka obcego. Ma w swoim dorobku pobyty naukowe na Uniwersytetach w Edynburgu, Frankfurcie nad Odrą, Fryburgu Bryzgowijskim, Halle oraz Londynie oraz udział w licznych krajowych i zagranicznych konferencjach związanych z legilingwistyką.

Posiada rozległe doświadczenie dydaktyczne i metodyczne zdobyte na uczelniach wyższych w Poznaniu i Warszawie, na których prowadził lektoraty języka ogólnego i prawniczego. Od 2008 roku jest wykładowcą języka angielskiego w Szkole Języków Obcych Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie prowadzi lektoraty o profilu prawniczym. Jest autorem publikacji z zakresu metodyki nauczania języków obcych. Prócz angielskiego włada również biegle językiem niemieckim.

Wykładowca szkoły SAWICKI LLB w module sprawności komunikacyjnej od 2006 r.

 

Top

mgr Małgorzata Wójtowicz

MW1

filolog anglista, metodyk
tłumacz

Absolwentka wydziału filologii angielskiej Uniwersytetu Śląskiego (psycholingwistyka) oraz studiów podyplomowych z zakresu tłumaczeń prawno-ekonomicznych. Wieloletni nauczyciel akademicki. Autorka pracy naukowej z zakresu psycholingwistyki: „Inteligencja w świetle zjawiska bilingwizmu naturalnego”.

Tłumacz języka prawniczego. Współautorka mini słownika „Prawo Upadłościowe i Naprawcze” (2004). Autorka tłumaczenia ustawy „Prawo Restrukturyzacyjne” we współpracy z Kancelarią Wardyński i Wspólnicy (2016) wyd. Wolters Kluwer. Odpowiedzialna za wsparcie producenckie, działania PR i tłumaczenie filmów zrealizowanych przez Telewizję Polską – m.in. „Please find - Henryk Mikołaj Górecki”, który otrzymał nominację w kategorii najlepszy film dokumentalny do Polskich Nagród Filmowych Orły 2013, „Credo - Wojciech Kilar”, „Michał Spisak - Listy Rozproszone”.

Od wielu lat zajmuje się pracą dydaktyczną w zakresie analizy dyskursu prawnego i translatoryki oraz języka angielskiego wykorzystywanego w szeroko rozumianym świecie biznesu - zajęcia English for Integrated Marketing Communication na Wydziale Humanistycznym Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie w ramach studiów podyplomowych Strategiczna Komunikacja Marki.

Pracuje z pasją i wciąż poszukuje nowych metod efektywnej komunikacji łączących rozwój osobisty z nauką języka. Uwielbia pracować z ludźmi. Na zajęciach aktywizuje słuchaczy do efektywnego działania i realizowania wyznaczonych celów.

Wykładowca szkoły SAWICKI LLB w module sprawności komunikacyjnej od 2011 r.

 

Top

mgr Monika Romaniec

MR2

filolog anglista, metodyk
badacz literatury

Absolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie Warszawskim, swoją pracę magisterską poświęciła intertekstualnym motywom we współczesnej literaturze brytyjskiej. Ukończyła również Podyplomowe Studia Business English na Akademii Leona Koźmińskiego oraz roczny kurs Prawa i Tłumaczeń Prawniczych Szkoły Tłumaczy Przysięgłych Tekstem w Warszawie.

Uczestniczyła w licznych szkoleniach dla profesjonalnych lektorów języka angielskiego, m.in. Międzynarodowych Warsztatach Prawniczego Języka Angielskiego Share and Gain, organizowanym przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, kursie Contemporary English w Cambridge, kursie dla licencjonowanych egzaminatorów STANAG – egzaminu NATO. Uzyskała również certyfikat licencjonowanego lektora Business English Londyńskiej Izby Przemysłu i Handlu (Foundation Certificate for Teachers of Business English). Kilkumiesięczny pobyt w USA, w ramach członkostwa w organizacji YMCA znacząco wpłynął na rozwinięcie jej zainteresowań językowych.

Specjalizuje się w nauczaniu języka specjalistycznego, prawniczego i biznesowego, a także akademickiego, przygotowując studentów do egzaminów Toles, LCCI oraz IELTS. W swojej bogatej praktyce zawodowej prowadziła kursy, szkolenia i warsztaty dla firm i instytucji z szerokiego spektrum działalności, m.in. Kancelarii Premiera, Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, GUS, PZU, Aviva, PwC, American Restaurants, kancelarii prawnych oraz działów prawnych międzynarodowych firm. Uwielbia adrenalinę związaną z tłumaczeniami symultanicznymi - m.in. dla władz samorządowych, Ministerstwa Finansów, Kuratorium Oświaty, PWN.

Fascynuje się żywym, idiomatycznym językiem i wszelkimi nowościami pojawiającymi się w języku angielskim. Ogromną satysfakcję czerpie z kontaktu z kursantami i studentami, zawsze starając się odpowiedzieć na ich indywidualne potrzeby i oczekiwania.

Wykładowca szkoły SAWICKI LLB w module sprawności komunikacyjnej od 2020 r.

 

Top

dr Mariusz Bęcławski

MB1

filolog anglista, metodyk,
doktor językoznawstwa

Wykładowca, nauczyciel, tłumacz. Obronił dysertację doktorską w dziedzinie językoznawstwa w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Autor licznych publikacji z zakresu językoznawstwa i angielszczyzny prawniczej, w tym podręcznika The Grammatical Structure of Legal English, współautorstwo z Miroslavem Bázlikiem i Patrikiem Ambrusem (Warszawa: Translegis, 2010).

Członek m.in. Polskiego Towarzystwa Językoznawczego; European Society for the Study of English; Australian and New Zealand Association for Medieval and Early Modern Studies. Brał udział w indywidualnych konsultacjach naukowych m.in. z profesorem Noamem Chomskym w Massachusetts Institute of Technology (Boston/Cambridge, MA, USA, 2012) czy profesorem Dirkiem Geeraertsem na Uniwersytecie Katolickim w Leuven (Belgia, 2010). Zdobył dyplomatyczne szlify poprzez współpracę z Ministerstwem Spraw Zagranicznych w Warszawie oraz praktyki w Ambasadzie Nowej Zelandii w Warszawie czy Ambasadzie RP w Londynie. Dodatkowo współpracował m.in. z Ambasadą USA w Warszawie w ramach organizacji spotkań z dyplomatami na swoich zajęciach.

Wykładowca szkoły SAWICKI LLB w module sprawności komunikacyjnej od 2016 r.