solicitor

Dyrektor Szkoły
wykładowca

radca prawny (Warszawa)
solicitor (Sydney)


Założyciel i wykładowca szkoły SAWICKI LLB oraz pomysłodawca szkoleń "Angielski dla polskich prawników". Autor szeregu cyklów artykułów poświęconych problematyce przekładu prawniczego publikowanych m. in. na łamach
Kancelarii, Palestry i Temidium. Jest także autorem opracowania angielsko-polskiego indeksu do podręcznika International Legal English (wyd. Cambridge University Press).


Posiada podwójne polskie i australijskie obywatelstwo. Jest absolwentem dwóch wydziałów prawa: Uniwersytetu New South Wales w Sydney i Uniwersytetu Warszawskiego. Po odbyciu aplikacji w sydneyskim College of Law, w 1995 r. uzyskał tytuł Legal Practitioner of the Supreme Court of New South Wales, który uprawnia go do członkostwa w Law Society of New South Wales, a co za tym idzie - do wykonywania zawodu jako solicitor. Jest również radcą prawnym, od 2003 r. członkiem OIRP w Warszawie. Jego praktyka zawodowa na rynku polskim, australijskim i singapurskim, m. in. w takich firmach jak Wardyński i Wspólnicy w Warszawie i Gilbert & Tobin w Sydney, koncentruje się w znacznej mierze wokół zagadnień obrotu gospodarczego.

Życie na różnych kontynentach zainspirowało go do praktycznego spojrzenia na język jako produkt kultury oraz na lingwistykę jako narzędzie poszukiwania efektywnych metod komunikacji. Nauczanie kultury języka oraz prawniczego języka angielskiego, którym zajmuje się od 2003 r., niezmiennie pozostaje jego wielką pasją i ulubionym hobby.

Zob. też: "Obsługa prawna na Antypodach i język prawniczy w Polsce".