MTS6

Różne znaczenia - różne konteksty

[czyt. fa'jl]

 

File należy do słów bez których nie sposób obyć się w kancelarii. Czy wiesz, że może ono służyć wielu celom? To anglojęzyczne słowo jest o tyle ciekawe, że posiada całkiem sporą ilość znaczeń, zarówno prawniczych jak i nieprawniczych. Warto również zauważyć, że słowo to brzmi identycznie jako rzeczownik i jako czasownik.

Rzeczownikowo

W formie rzeczownikowej file oznacza usystematyzowany zbiór dokumentów odnoszących się do jakiejś sprawy, a także zbiór zawierających je ksiąg. Stąd najbardziej interesujące nas tłumaczenia file to: akta, dossier, a także rejestr lub kartoteka. W tym znaczeniu file często używane jest w liczbie mnogiej jako files: najsławniejszy serial o zjawiskach paranormalnych, o których zapiski przechowywano w tajnych aktach nosi tytuł "The X-files" (w polskim tłumaczeniu: "Z archiwum X"). Dalsze znaczenia file także mają zastosowanie w kancelarii: segregator, folder, teczka, skoroszyt. W języku komputerowym słowo file oznacza plik. Warto zaznaczyć, że w związku z tym komputerowo nie może ono jednocześnie oznaczać już folderu, który nazywany jest directory.

Czasownikowo

Nie mniej istotne prawniczo są formy czasownikowe słowa file. Z użyciem tego słowa można np.: wnieść sprawę czyli pozwać kogoś (to file a lawsuit against somebody), złożyć podanie (to file an application), złożyć wniosek o otwarcie postępowania upadłościowego (to file a petition in bankruptcy), wystąpić z roszczeniem o odszkodowanie (to file a claim for damages), składać zeznanie podatkowe (to file a tax return). Tak szerokie zastosowanie tego czasownika spowodowało nawet jego przeniknięcie do polskiego żargonu kancelaryjnego, gdzie wciągnięcie do akt bywa nazywane "zafajlowaniem". Są też inne formy czasownikowe, które korespondują z rzeczownikami, od których zostały utworzone. Tu nader istotną rolę mogą pełnić przyimki (prepositions). Np. odpowiednie użycie przyimka on zmienia sens wypowiedzi: ewidencjonować lub rejestrować coś (to keep a file on something), natomiast mieć coś w aktach lub ewidencji (to keep something on file).

Nieprawniczo

Nie wszystkie znaczenia file są prawnicze. Co ciekawe nieprawnicze zastosowania tego słowa bywają całkiem odległe od wyżej omówionych. W języku polityków: to file for Congress znaczy ubiegać się o stanowisko w Kongresie. Ruchowo: to walk in single or Indian file oznacza rząd osób idących jedna za drugą, gęsiego. Organizacyjnie: przez the rank and file określa się szeregowych członków organizacji, doły partyjne. Wreszcie technicznie: file oznacza pilnik, także pilniczek np. do paznokci (nail file).

 

Na kursie Angielski dla polskich prawników nauczysz się nie tylko "rasowej" terminologii prawniczej, ale poznasz też ciekawostki językowe z nią związane. Przydają się one w komunikacji z klientami i ustrzegą Cię przed popełnianiem potencjalnych gaf związanych z wieloznacznością używanej terminologii. Wykładowcy szkoły SAWICKI LLB to doświadczeni zawodowo prawnicy i lingwiści. Z przyjemnością pomogą Ci nauczyć się jak dokonywać właściwych wyborów w przekładzie prawniczym.

 

Maciej T. Sawicki

dyrektor szkoły

radca prawny (Warszawa)

solicitor (Sydney)

 

Podobała Ci się ta publikacja? Udostępnij ją znajomym:

 

 

Kurs Legal English

Oferujemy profesjonalne szkolenia, na których nauczysz się znacznie więcej.

 

Legal English zapisy na kurs