SAWICKI LLB to szkoła gdzie prawnicy skutecznie przełamują bariery językowe.

 

e book free

 

Od 18 lat pomagamy prawnikom z legal English - profesjonalne kursy prawniczego angielskiego:

SAWICKI LLB Legal English online

Założycielem szkoły SAWICKI LLB jest dwusystemowy polsko-australijski prawnik mec. Maciej T. Sawicki. W oparciu o ponad 25-letnie doświadczenie zawodowe stworzył kurs prawniczego angielskiego dedykowany polskim prawnikom.

Fundamentem kursu jest client-friendly legal English czyli pro-kliencki prawniczy język angielski. Absolwenci szkoły SAWICKI LLB mają pewność, że zyskają uznanie klientów i zostaną przez nich właściwie zrozumieni oraz że nie ośmieszą się w oficjalnych sytuacjach.

SAWICKI LLB to założona w styczniu 2005 roku pierwsza w Polsce specjalistyczna szkoła języka angielskiego dla prawników prowadzona przez radców prawnych. Jest ona wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie pod numerem: 2.14/00333/2008. Szkoła SAWICKI LLB oferuje językowy kurs doskonalenia zawodowego legal English (angielski prawniczy). Jest on przeznaczony dla radców prawnych, adwokatów, aplikantów radcowskich i adwokackich, a także absolwentów prawa i studentów prawa ostatnich lat.

Uznanie prawniczych samorządów - OIRP i ORA

Honorowy patronat nad kursem objęli Dziekan ORA (2009-2013) i Dziekan OIRP (VI i VII kadencji) w Warszawie. Szkolenia "Angielski dla polskich prawników" uzyskały również patronat Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Był on przyznany w trybie uchwały Nr 103/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych. Poprzez uczestnictwo w szkoleniach każdy radca prawny i adwokat może uzyskać punkty doskonalenia zawodowego (KDZ). Są one niezbędne do wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego zgodnie z wymogami określonymi przez samorządy prawnicze obu grup zawodowych.

Ogólnopolski zasięg szkoleń online

Siedzibą szkoły jest Warszawa, gdzie odbywają się zajęcia stacjonarne. Ale obecnie w kursie Angielski dla polskich prawników (kurs legal English, prawniczy angielski online) w formacie online live uczestniczą prawnicy reprezentujący wszystkie większe miasta Polski. W tym Warszawę, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Białystok, Katowice, Tychy, Opole, Płock, Kielce i Radom. Kurs prawniczego angielskiego online umożliwia naukę legal English także polskim prawnikom mieszkającym poza granicami Polski - w Niemczech i w Holandii.

"Angielski dla polskich prawników" - kursy legal English online
szkoła prowadzona przez radców prawnych

Intencją szkoły SAWICKI LLB jest popularyzowanie prawniczej edukacji językowej w sposób, który łączy metodyczne podejście do nauki języka z rzetelną wiedzą prawniczą, pozwalającą na realne odniesienie się do potrzeb słuchaczy. Szkoła współpracuje z instytucjami i osobami, które zainteresowane są rozwijaniem profesjonalnych metod językowego kształcenia prawników >> Partnerzy szkoły SAWICKI LLB.

Dlaczego ten kurs prawniczego angielskiego jest inny?

Profesjonalny charakter szkoleń "Angielski dla polskich prawników" daje im rangę kursu doskonalenia zawodowego. Złożyło się na to szereg czynników, które znacząco wyróżniają kurs prawniczego angielskiego szkoły SAWICKI LLB na rynku szkoleń prawniczych językowych. Najważniejsze z nich to:

 

 1. Program opracowany przez zespół mec. Sawickiego na podstawie wieloletniego doświadczenia. Jest on oparty na realiach obsługi klientów anglojęzycznych w Polsce;

 2. Zerwanie z automatyzmem korzystania z zagranicznych źródeł do nauki legal English. Są one wykorzystywane selektywnie, zawsze pod kątem ich przydatności dla anglojęzycznej praktyki polskiego prawnika w Polsce;

 3. Nauczanie polskiego prawa po angielsku, bez zbędnych dywagacji na temat instytucji common law, nieprzydatnych podczas obsługi prawnej klientów obcojęzycznych w Polsce;

 4. Zastosowanie nowatorskiej i niespotykanej w innych szkołach specjalizacji wykładowców w systemie dwumodułowym. Ponieważ legal English wymaga specjalistycznej wiedzy zarówno z zakresu prawa porównawczego jak i lingwistyki, dlatego w szkole SAWICKI LLB: 
  • prawnik prowadzi moduł terminologiczny,
  • metodyk-lingwista prowadzi moduł sprawności komunikacyjnej.

  W ten sposób każdy z prawno-językowych problemów słuchaczy rozwiązywany jest przez eksperta w danej dziedzinie. Kurs legal English jest szkoleniem zbyt specjalistycznym aby polegać wyłącznie na wiedzy i doświadczeniu anglisty bądź tłumacza, którzy pomimo niewątpliwej znajomości języka, czasami nie znają i nie rozumieją w pełni istoty prawniczych instytucji, o których uczą. Z perspektywy słuchacza kursu prawniczego angielskiego, to nie tylko starta czasu i pieniędzy, ale i realne niebezpieczeństwo negatywnych konsekwencji w praktyce zawodowej.

 5. Wydobycie z zajęć online tego co ten format ma najcenniejszego do zaoferowania. Jest to wspaniałe narzędzie do przygotowujące prawników do świadczenia pomocy prawnej w języku angielskim przy użyciu nowoczesnych środków porozumiewania się na odległość. W tej sposób kursanci szkoły SAWICKI LLB mają szansę wykształcenia umiejętności absolutnie niezbędnych każdemu prawnikowi we współczesnych realiach praktyki prawniczej.

Co możesz zyskać?

Na szkolenia "Angielski dla polskich prawników" składają się 2 kursy:

 1. Kurs TCS (Terminology & Communication Skills), mający formę 2 semestralnego szkolenia. Podczas tego kursu:
  • zbudujesz niezbędną bazę słownictwa,
  • nauczysz się przydatnych technik tłumaczeń prawniczych i
  • nauczysz się jak możesz wykorzystać posiadaną już znajomość prawa do udoskonalenia Twojej komunikacji z klientami anglojęzycznymi. 

 2. Kurs LWD (Legal Drafting & Writing) będący unikatowym szkoleniem na polskim rynku prawniczej edukacji językowej. Jest on przeznaczony dla absolwentów kursu TCS. Podczas tego kursu w zaledwie 1 semestr nauczysz się pracy z trudnymi tekstami prawniczymi:
  • poznasz techniki ułatwiające rozumienie trudnych tekstów,
  • nauczysz się tworzyć własne teksty, które będą przyjazne dla odbiorców, a korekta źle napisanych tekstów otrzymanych od innych przestanie być problemem,
  • legal drafting stanie się Twoją mocną stroną, budzącą uznanie Twoich współpracowników i klientów, a przy okazji niewątpliwym źródłem osobistej satysfakcji.

Oprócz profesjonalnego szkolenia otrzymasz także certyfikat legal English

W opiniach naszych słuchaczy szkolenia tego typu to nowa jakość w prawniczej edukacji językowej. Wiedza zdobyta podczas zajęć i dokumentujące ją certyfikaty, o które podczas rozmów kwalifikacyjnych coraz częściej pytają pracodawcy i agencje rekrutacyjne, stały się znaczącym argumentem na konkurencyjnym rynku usług prawniczych.

Pierwszy certyfikat wystawiany jest po zakończeniu 2 semestrów kursu TCS (Terminology & Communication Skills). Po ukończeniu kursu LWD (Legal Drafting & Writing) wystawiany jest osobny certyfikat, ponieważ zaświadcza on o umiejętnościach, na które pracodawcy oraz klienci zwracają szczególną uwagę. Otrzymanie każdego z certyfikatów warunkowane jest utrzymaniem odpowiedniej frekwencji na zajęciach.Zobacz też (dokument PDF): prezentacja szkoły SAWICKI LLB