RG

Wykładowca

prawnik
metodyk języka angielskiego

 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (WPiA UW), którego praca magisterska została wyróżniona w konkursie organizowanym przez Przegląd Prawa Handlowego. Ukończył również Szkołę Prawa Amerykańskiego (Center for American Law Studies) prowadzoną przez WPiA UW we współpracy z the University of Florida Frederic G. Levin College of Law, Krajową Szkołę Administracji Publicznej (KSAP) oraz Zaoczne Studia Doktoranckie na WPiA UW. W ramach kształcenia w KSAP odbył staże zawodowe w Wydziale Prawa Cywilnego Departamentu Legislacyjno-Prawnego Ministerstwa Sprawiedliwości i w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli.

 

Jest autorem ponad czterdziestu publikacji dotyczących prawa cywilnego, prawa ochrony konkurencji (problematyka pomocy publicznej), prawnych aspektów gospodarki odpadami komunalnymi (dot. finansowania inwestycji infrastrukturalnych) oraz komparatystyki prawniczej. Publikował m.in. w Prawie Pomocy Publicznej, Państwie i Prawie oraz w opracowaniach zbiorowych.

 

Regularnie prowadzi szkolenia przede wszystkim z zakresu regulacji dotyczących finansowania projektów infrastrukturalnych (zarówno w języku polskim jak i angielskim). W tym obszarze współpracował m.in. z Deloitte Advisory sp. z o.o., ESI Funds Academy sp. z o.o., Hallmark Events, Lexxion GmbH, Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego czy Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.Ponadto, jako pracownik administracji publicznej zajmuje się obsługą prawną procesu wydatkowania środków europejskich. Jest także kwalifikowanym lektorem języka angielskiego, absolwentem Wielkopolskiego Studium Nauczania Metodyki Języków Obcych.

 

Wykładowca szkoły SAWICKI LLB w module terminologicznym od 2005 r.