MB

Wykładowca

filolog anglista, metodyk
doktor językoznawstwa


Wykładowca, nauczyciel, tłumacz. Obronił dysertację doktorską w dziedzinie językoznawstwa w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Autor licznych publikacji z zakresu językoznawstwa i angielszczyzny prawniczej, w tym podręcznika The Grammatical Structure of Legal English, współautorstwo z Miroslavem Bázlikiem i Patrikiem Ambrusem (Warszawa: Translegis, 2010).


Członek m.in. Polskiego Towarzystwa Językoznawczego; European Society for the Study of English; Australian and New Zealand Association for Medieval and Early Modern Studies. Brał udział w indywidualnych konsultacjach naukowych m.in. z profesorem Noamem Chomskym w Massachusetts Institute of Technology (Boston/Cambridge, MA, USA, 2012) czy profesorem Dirkiem Geeraertsem na Uniwersytecie Katolickim w Leuven (Belgia, 2010).

Zdobył dyplomatyczne szlify poprzez współpracę z Ministerstwem Spraw Zagranicznych w Warszawie oraz praktyki w Ambasadzie Nowej Zelandii w Warszawie czy Ambasadzie RP w Londynie. Dodatkowo współpracował m.in. z Ambasadą USA w Warszawie w ramach organizacji spotkań z dyplomatami na swoich zajęciach. 


Wykładowca szkoły SAWICKI LLB w module sprawności komunikacyjnej od 2016 r.