Intencją szkoły SAWICKI LLB jest popularyzowanie prawniczej edukacji językowej w sposób, który łączy metodyczne podejście do nauki języka z rzetelną wiedzą prawniczą, pozwalającą na realne odniesienie się do potrzeb słuchaczy. Szkoła współpracuje z instytucjami i osobami, które zainteresowane są rozwijaniem profesjonalnych metod językowego kształcenia prawników.

OIRP i ORA > realizacja obowiązku doskonalenia zawodowego 

 

Od 2005 roku Okręgowa Izba Radców Prawnych i Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie wspierają kursy szkoły SAWICKI LLB z racji ukierunkowania na doskonalenie zawodowe członków samorządów prawniczych reprezentowanych przez te organy. Szkoła SAWICKI LLB oferuje rabaty cenowe dla członków tych samorządów zawodowych. Szkolenia "Angielski dla polskich prawników" honorowane są jako forma realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego radców prawnych i adwokatów (na życzenie wystawiamy stosowne zaświadczenia). 


ELSA (European Law Students Association)

 

Szkoła SAWICKI LLB od 2006 roku współpracuje z Europejskim Stowarzyszeniem Studentów Prawa ELSA. Założona w Wiedniu w 1981 roku i działająca obecnie w 40 krajach, ELSA jest największą na świecie organizacją zrzeszającą studentów prawa i młodych prawników. W Polsce ELSA działa na 15 Wydziałach Prawa i Administracji, zrzeszając około 800 studentów.


GLOBAL LEGAL ENGLISH

 

W zakresie anglo-amerykańskiego języka prawniczego od 2005 roku szkoła SAWICKI LLB jest centrum akredytowanym przez Global Legal English - twórców egzaminu TOLES.


Zaproszenie

 

Chętnie nawiążemy współpracę z organizacjami, instytucjami oraz osobami zainteresowanymi prawniczą edukacją językową. W szczególności zapraszamy do współpracy prawników i lektorów języka angielskiego, którzy chcieliby przekazywać innym swoje doświadczenie i umiejętności z zakresu lingwistyki prawniczej.