LA 03

Wykładowca

radca prawny (Warszawa)
doktor nauk prawnych


Absolwent wydziału prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej (KSAP). Po ukończeniu studiów przez dwa lata przebywał w Wielkiej Brytanii, gdzie uczył się języka angielskiego (m.in. w Gloscat College). W ramach kształcenia w KSAP odbył staże zawodowe w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej (UKIE) oraz w Wydziale Parlamentarno-Prawnym Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE w Brukseli.

 

Radca prawny wpisany na listę radców Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Doktor nauk prawnych, autor licznych publikacji z zakresu prawa międzynarodowego publicznego, prawa Unii Europejskiej oraz komparatystyki prawniczej. Publikował m.in. w periodykach PiP, RPEiS, EPS oraz w opracowaniach zbiorowych.

 

Jako pracownik administracji publicznej zajmuje się koordynacją postępowań o naruszenie prawa UE prowadzonych przez Komisję Europejską przeciwko Polsce oraz transpozycją prawa unijnego do polskiego ustawodawstwa. Ponadto specjalizuje się w zagadnieniach związanych z postępowaniami sądowymi prowadzonymi przed Trybunałem Sprawiedliwości UE oraz w problemach juryslingwistycznych wynikłych na tle implementacji prawa obcego do systemu prawa polskiego.

 

Wykładowca szkoły SAWICKI LLB w module terminologicznym od 2008 r.