MTS6

 

 

 

 

 

 

to indemnify = to hold harmless

 

 

Pojęcie to tłumaczone jest w słownikach różnie - poprawnie jako: rekompensata lub wyrównanie strat, mniej poprawnie jako: odszkodowanie, i niepoprawnie jako: ubezpieczenie lub zwolnienie od kary.

 

Chodzi tu o zrekompensowanie roszczenia osoby trzeciej. To może przybrać formę przypozwania strony zobowiązanej. Z tego względu spotkałem się z propozycją tłumaczenia indemnity jako zwolnienie z obowiązku świadczenia. Jest to tłumaczenie trafne merytorycznie, ale wydaje się uzasadnione raczej tylko wtedy gdy świadczenie nie zostało jeszcze spełnione. Indemnity uprawnia bowiem także do dochodzenia rekompensaty w formie roszczenia regresowego, gdy strona uprawniona zadośćuczyniła już roszczeniu osoby trzeciej.

 

W praktyce indemnity clause często spotykana jest np. w transakcjach nabywania spółek. Sprzedający może zobowiązać się względem nabywcy, że pokryje lub zrekompensuje określone roszczenia powstałe w danym okresie, które wobec sprzedawanej spółki zgłosi na przykład urząd skarbowy (tax indemnity). W związku z rozwojem ustawodawstwa dotyczącego ochrony środowiska coraz częściej spotykane są również zobowiązania sprzedającego do rekompensaty roszczeń osób trzecich i w tym zakresie.

 

Maciej T. Sawicki

dyrektor szkoły SAWICKI LLB

radca prawny (Warszawa)

solicitor (Sydney)

 

Podobała Ci się ta publikacja?

 

 

Oferujemy profesjonalne szkolenia, na których nauczysz się znacznie więcej:

 

button zapisy