AJ1

Wykładowca

radca prawny (Warszawa)
filolog anglista, tłumacz

 

Absolwentka Filologii Angielskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalizacja: studia brytyjskie. Ukończyła również Wydział Prawa i Administracji na tej samej uczelni, a następnie odbyła aplikację radcowską. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

 

Swoje kompetencje językowe ugruntowała podczas pobytu w Kanadzie oraz na stażach w angielskojęzycznych kancelariach w Finlandii. Specjalizowała się w nauczaniu fonetyki języka angielskiego.

 

Język angielskich towarzyszył jej od początku pracy zawodowej radcy prawnego w kancelariach prawnych obsługujących anglojęzycznych klientów. Obecnie prowadzi własną kancelarię specjalizującą się w sprawach z zakresu prawa cywilnego i prawa pracy.

 

Autorka tłumaczenia na język angielski polskiego kodeksu pracy (,,The Labour Code”) oraz współautorka licznych publikacji fachowych, w tym ,,Umowy o roboty budowlane” i ,,Spółki osobowej prawa handlowego”.

 

Wykładowca szkoły SAWICKI LLB w module terminologicznym od 2012 r.