lektor   AD

Wykładowca

filolog anglista, metodyk
doktor językoznawstwa


Absolwent Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracę doktorską, napisaną w Instytucie Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego poświęcił problematyce
  wykorzystywania obrazu wymiaru sprawiedliwości na taśmie filmowej w nauczaniu angielskiego języka prawa jako języka obcego.  Ma w swoim dorobku pobyty naukowe na Uniwersytetach w Edynburgu, Frankfurcie nad Odrą, Fryburgu Bryzgowijskim,  Halle oraz Londynie oraz udział w licznych krajowych i zagranicznych konferencjach związanych z legilingwistyką. 


Posiada rozległe doświadczenie dydaktyczne i metodyczne zdobyte na uczelniach wyższych w Poznaniu i Warszawie, na których prowadził lektoraty języka ogólnego i prawniczego. Od 2008 roku jest wykładowcą języka angielskiego w Szkole Języków Obcych Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie prowadzi lektoraty o profilu prawniczym.

Jest autorem publikacji z zakresu metodyki nauczania języków obcych. Prócz angielskiego włada również biegle językiem niemieckim.

 

Wykładowca szkoły SAWICKI LLB w module sprawności komunikacyjnej od 2006 r.